-

Każdy oczekuje szybkich rezultatów. Szczególnie, jeśli chodzi o oszczędność kosztów. Obok szybkiego sukcesu ważniejszą rolę odgrywa jednak stabilność i utrzymywanie standardów.

więcej ...

-Krótkoterminowo

-

Stwierdzenie: „To jest możliwe dopiero za 5 lat“ jest nam obce. Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu projektami oraz odpowiednim metodom wiele różnorakich celów można osiągnąć wcześniej.

więcej ...

-Średnioterminowo

-

Gdzie Państwo widzą siebie za 10 lat? Jest to pytanie, które nas interesuje. Nie tylko inicjujemy procesy zmian, ale także je kontrolujemy.

więcej ...

-Długoterminowo

Rękawy w górę i do przodu

CH C

Co nas odróżnia od typowych konsultantów?

Mamy bardzo głębokie korzenie. Firma matka została założona w 1870 roku - ELSEN Spedition.
Z biegiem czasu nasza działalność coraz bardziej się rozszerzała . Najważniejsze jest dla nas zawsze, aby wykraczać poza horyzonty. Dlatego z firmy Elsen powstało wszechstronne przedsiębiorstwo logistyczne, które ustanowiło także nowe standardy doradztwa w obszarze łańcucha dostaw - Chaindson.

Powiedzieliśmy „doradztwo”? U nas kryje się za tym dużo więcej. Typowymi konsultantami są ludzie, którzy mądrze mówią a następnie znikają. Dla Chaindson’a pracują mentorzy logistyki dla których pełne zaangażowanie jest rzeczą normalną. Profesjonaliści, którzy czasem nawet gaszą pożary, jeśli sytuacja tego wymaga. Sama praca głową nie jest wiele warta bez ubrudzenia sobie rąk. Późna pora na wskazówkach zegarach nie jest dla nas problemem.

Dlatego nasi klienci postrzegają nas jako partnerów, a nie jako doradców. Ponieważ wierzymy w sukces naszych działań, to wynagrodzenie oparte na wynikach jest dla nas oczywiste. W słowie Chaindson zawiera się również bycie fair. 

Referencje